Το Domain name
είναι η ταυτότητα της επιχείρησης σας.

Η διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας ενός ονόματος χώρου και κατ’ επέκταση η καταχώρησή του αποτελεί το πρώτο βήμα της παρουσίας σας στο διαδίκτυο. Το όνομα χώρου θα αποτελέσει την διαδικτυακή σας ταυτότητα οπότε σας συνιστούμε να επιλέξετε ένα όνομα με προσοχή.

Το όνομα χώρου είναι οδηγός για την προώθηση της επιχείρησής σας

O Γενικός κανόνας που ισχύει είναι η απλότητα του ονόματος ώστε να είναι απλό στην απομνημόνευση, σύντομο (έως 10 χαρακτήρες) και περιγραφικό έτσι ώστε να φωτογραφίζει την ιδιότητά σας ως φυσικό πρόσωπο ή αυτή της εταιρεία σας.

Έλεγχος διαθεσιμότητας

Η διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας ενός ονόματος χώρου (domain name) μπορεί να γίνει αυτόματα, αν πατήσετε στον έλεγχο διαθεσιμότητας .

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο το όνομα χωρίς την κατάληξη. Διαλέξτε μία ή περισσότερες καταλήξεις από την παρακάτω περιοχή και κάντε κλικ στο κουμπί ‘Έλεγχος Διαθεσιμότητας’.

Domain: gr: com: net: org: eu:

Καταχώρηση
ονόματος χώρου

Μετά το πέρας του ελέγχου διαθεσιμότητας μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι μεταβαίνοντας στο eshop μας τα ονόματα χώρου που σας ενδιαφέρουν για καταχώρηση. Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθούν να επιλέξετε λειτουργίες που παρέχονται δωρεάν (δείτε παρακάτω) ή να συμπληρώσετε ορισμένα υποχρεωτικά πεδία περιγραφής ανάλογα την κατάληξη του ονόματος που επιλέξατε.

Ονόματα διακομιστή
(NameServers)

Ως nameserver ορίζουμε το όνομα του διακομιστή (Server) όπου θα φιλοξενηθεί ή ήδη φιλοξενείτε μια ιστοσελίδα. Η εν λόγω πληροφορία δίδεται από την εταιρεία που σας παρέχει φιλοξενία. Αν δεν έχετε κάποιο πάροχο τότε μπορείτε να επιλέξετε ένα πακέτο φιλοξενίας από την εταιρεία μας .

Έλεγχος Διαθεσιμότητας Ονόματος Χώρου .gr ή .ελ

 
 
 

Ονόματα Χώρου

Μεταφορά
Ονόματος Χώρου

Η διαδικασία μεταφοράς ενός ονόματος χώρου (domain name) μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από 2 διαφορετικά εργαλεία στην ιστοσελίδα μας. Αυτά είναι:

Απλή μεταφορά (για ένα όνομα χώρου)

Με το εργαλείο αυτό μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο το όνομα χωρίς την κατάληξη. Επιλέξτε την κατάληξη που επιθυμείτε από την λίστα, πατήστε το κουμπί ‘Έλεγχος’ και εφόσον είναι διαθέσιμο για μεταφορά τότε κάντε κλικ στο κουμπί ‘Προσθήκη στο καλάθι’.

Τα Ονόματα Χώρου (Domain) προς μεταφορά πρέπει να έχουν ήδη καταχωρηθεί και να σας ανήκουν. Ανάλογα με την κατάληξη, θα σας ζητηθεί  να συμπληρώσετε έναν Μοναδικό Κωδικό εξουσιοδότησης  EPP όπου θα πρέπει να τον έχετε παραλάβει από τον υπάρχοντα καταχωρητή.

[ajaxdomainchecker]