Χωρίς κατηγορία
Χωρίς κατηγορία

ΕΔΠΙΙ: Μπλοκ σε 250 ιστοσελίδες όπως Pirate Bay, Gamato – Λίστα

Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) δημοσίευσε νέα απόφαση με την οποία συνεχίζει το κλείσιμο δεκάδων Ελληνικών και ξένων ιστοσελίδων. Στην...
Χωρίς κατηγορία
Χωρίς κατηγορία

Πώς Υπολογίζεται το κόστος κατασκευής μιας ιστοσελίδας;

Παραθέτουμε ενδεικτικές τιμές του κόστους κατασκευής μιας ιστοσελίδας. Για την αξιολόγηση της δικής σας επικοινωνήστε μαζί μας. Σημείωση: Όλες οι παρακάνω τιμές είναι ενδεικτικές και δεν έχουν σχέση με...