ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
2 Μαΐου, 2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Goverment

Δ.Ε.Υ.Α Βόλβης

Μήνυμα του προέδρου

Αναγνωρίζοντας την πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σπουδαιότητα του καθαρού νερού προσπαθούμε να παρέχουμε στους δημότες και στους πολυπληθείς επισκέπτες του Δήμου μας, νερό σε επαρκή ποσότητα και σε άριστη ποιότητα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται διαρκής εγρήγορση, υπευθυνότητα και κόστος. Απαιτούνται δράσεις και έργα. Συνεχής παρακολούθηση και ποιοτικός έλεγχος του νερού των πηγών, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης.