ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
2 Μαΐου, 2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Goverment

Ο.Κ.Π.Α.Π Δήμου Βόλβης

Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης» (Ο.Κ.Π.Α.Π.) είναι ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο ιδρύθηκε το 2011. Έδρα του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης. Στην περιφέρεια του Δήμου είναι δυνατόν να λειτουργούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ., υπό τη μορφή παραρτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου.