ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
2 Μαΐου, 2020
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Goverment

Ο.Π.Α.Π Δήμου Βόλβης

Ο Ο.Π.Α.Π για πρώτη φορά μέσα στο 2011 οργάνωσε σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλβης τις τοπικές κοινότητες και διάφορους πολιτιστικούς φορείς τις «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου Βόλβης για το έτος 2011»

Αθλητισμός

Στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού Ο Ο.Π.Α.Π. υπέβαλε στις 14-10-2011 πλήρη φάκελο προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Δ/νση Άθλησης για Όλους , Λειτουργίας τμημάτων Αθλητισμού   για την ένταξή τoυ στα γενικά προγράμματα  μεγάλης διάρκειας χειμερινής  περιόδου 2011 – 2012 

Περιβάλλον

Στο τομέα του περιβάλλοντος διοργανώθηκε η «Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος Εκστρατεία Καθαρισμού του Φυσικού Περιβάλλοντος».